ตารางแสดงวงเงินของปปช.ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือชุดสาย Bird

ตารางแสดงวงเินของ ปปช.ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดสาย ฺBird

เอกสารแนบ
Download this file (ตาราง ปปช. ชุดBird.pdf)ตาราง ปปช. ชุดBird.pdf

Bottom