head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ รพ.ระนอง
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทาสีภายนอกอาคารฯ รพ.ระนอง
จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสีย MH (ด้านหลังอาคารสุขศึกษา)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องซักสลัดผ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์
ประกาศผู้ชนะ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๒๖ จุด
ประกาศประมูลร้านสวัสดิการโรงพยาบาลระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2561 ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Bottom