ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธ่ารณสุขทั่วไป

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศผล พกส.pdf)ประกาศผล พกส.pdf

Bottom