ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom