ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

2.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 27 - 31 มกราคม พ.ศ.2563

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom