ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

3. ตำแหน่งพนักงานเปล

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom