ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom