ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

3. พนักงานเปล

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom