ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

รายละเอีดยดังไฟล์แนบ

Bottom