ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานประกอบอาหาร พนักงานพิมพ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานประจำห้องยา

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom