ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 5 อัตรา

4.พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

5.ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

7.นักจิตวิทยา  จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กันยายน 2563  วันและเวลาราชการ  สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

Bottom