ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ
Download this file (เลือกตั้ง.PDF)เลือกตั้ง.PDF

Bottom