รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค.2563 

วันและเวลาราชการ  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom