ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินเปอร์เซ็นต์ (พนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินเปอร์เซ็นต์ (พนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย) จำนวน 3 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563  วันและเวลาราชการ  ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

Bottom