ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 วันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ
Download this file (PDF.PDF)PDF.PDF

Bottom