รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

จำนวน 1 ตำแหน่ง 

(ใบสมัคร และรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

***ส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยให้สแกนเป็นไฟล์ PDF***

Bottom