ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลระนอง

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ใหม่) โรงพยาบาลระนอง 

 

**ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้ตรงตามคุณสมบัติตามประกาศฯ

โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

 

สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์แนบ

Bottom