ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป

กำหนดสอบวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 4 อาคารชันสูตรโรค โรงพยาบาลระนอง

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามระเบียบตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 077-812630-3 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดดูได้ตามไฟล์แนบ

Bottom