ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา ที่กำหนด

หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

โทร. 077-812630-3 ต่อ 7048

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Bottom