ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565

 

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ

Bottom