ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่ 11 - 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (วันที่ 13 - 17 เป็นวันหยุด)

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง โทร. 077-812630-3 ต่อ 7048

 

สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ

Bottom