ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf

Bottom