ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 33 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เม.ย. 2566 วันและเวลาราชการ

สามารถพิมพ์ใบสมัครที่แนบมาพร้อมประกาศ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)

*รายละเอียดดังไฟล์แนบ*

Bottom