ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  2  อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  2  อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ

Bottom