ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันและเวลาราชการ

Bottom