ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป)

 

กำหนดสอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 

 

โปรดศึกษารายละเอียดตามไฟล์แนบ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุใหม่ หรือโทร 077812630-3 ต่อ 7048

 

Bottom