ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการทั่วไป)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 

 

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

 

Bottom