ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2562

ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลระนอง

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom