ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง

ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลระนอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom