โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและศักยภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบูกิตดา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1. นวัตกรรม หมวกอุ่นไอรักยึด NASAL PRONGหมวกอุ่นไอรักยึด NASAL PRONG

2. นวัตกรรม แผ่นรองขาป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วย on skeletal tractionนวัตกรรม แผ่นรองขาป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วย on skeletal traction

5263626256333

โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ
 
 

Bottom