head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปชช. จ้างปรับปรุงระเบียงด้านข้างที่นั่งพักญาติ
ประกาศร้านสวัสดิการโรงพยาบาลระนอง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งบค่าเสื่อมปี 60 ครุภัณฑ์ 7 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรร คือ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องบัตร
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างทาสีอาคารตึก (แฟลต) บ้านพัก โรงพยาบาลระนอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คือ SYRINGE PUMP
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ (งบค่าเสื่อมปี 60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
สอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดไม่สัมผัสตา
ประกาศและเอกสารสอบราคาเช่า คือระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์

Bottom