head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปปช.แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะของโรงพยาบาลระนอง คือ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจเสียงสะท้อนจากเซลล์หูชั้นในแบบคัดกรอง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 29 รายการ (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศและเอกสารสอบ งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ตารางแสดงวงเงินของปปช.ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือชุดสาย Bird
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างขยายห้องตรวจตาพร้อมที่พักนั่งรอตรวจและจัดทำหลังคาคลุมด้านหน้าอาคารเวชกรรมฟื้นฟูไปยังทางลาด อาคาร X-Ray ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
สอบราคายาCeftriaxone 1 g

Bottom