head news
แสดง #
จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จัดกิจกรรม "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล รวมพลังออกกำลังกายสร้างสุขภาพ 5 รูปแบบ
รพ.ระนองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มการพยาบาลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2559
รพ.ระนองจัดกิจกรรมรณรงค์”คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า”
โรงพยาบาลระนองจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
จัดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 20 ปี
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Bottom